Видео записи на лекциите:

Основи на биодинамичното земеделие. Принципи и методи на прилагане на биодинамичните препарати.

Възможности за биологично отглеждане на житно-зърени култури.

Дискусия

Микроорганизми в полза на селското стопанство.

Сусамът – златото на фараоните.

Плодови лечебни растения.

Иван Попов – Присаждане и резитби в овощарството

Сребърните и медните йони  – естествени лечители на растенията и земята

Теория и практика на магнитното въздействие в растениевъдството

Поддържане и подобряване на почвеното плодородие при биологично земеделие

Зодакални знаци и зодиакални съзвездия. Фази на луната.

Възможности за биологично отглеждане на зърнено-житни култури.

Дискусия 2 ден, II национална конференция Природното земеделие

Как преценяваме дали растенията се повлияват от хомеопатично лечение?

Микроорганизми в селското стопанство 2