Агротехнически приложения на хумата и магнитната вода

Природното земеделие към което отнасяме съвременните органично и биодинамично земеделие заема уверено своето място по цялата планета. В България то е определено като стратегически приоритет в развитието на селското стопанство за периода 2014-2020 година

Сусамът

В условията на глобализация, подмяна на ценностите в живота, химизация на ежедневието ни  в това число земеделието-храната, както и присъствието на ГМО в хранителните продукти, всичко това ни прави по-отговорни към  всичко свързано със здравето ни! Храната т.е. Земеделието е Божествен Акт, към който трябва да се отнасяме подобаващо!Отглеждането на нашата храна става все по-наложащо и отговорно, повече от всякога.Това е и Мисията на Конференцията –Природното земеделие.