Posts

Агротехнически приложения на хумата и магнитната вода

Природното земеделие към което отнасяме съвременните органично и биодинамично земеделие заема уверено своето място по цялата планета. В България то е определено като стратегически приоритет в развитието на селското стопанство за периода 2014-2020 година