Природното земеделие – една от темите на лятната духовна школа на Рила 2018

Наред с многобройните прояви като беседи, концерти, Паневритмия, почистване на езерата, бдения, дежурства, лекции, любители на природното земеделие участваха и в прояви, посветени на нашето отношение към растенията като разумни същества.
На 14 август се проведе и ботаническа екскурзия край седемте езера.
На 16 август от 14.30 часа на мястото за молитва до палатката на Учителя се състоя среща на приятелите на Природното земеделие, които участвуваха в Лятната духовна школа на Рила тази година. Организаторите от конференцията с едноименното заглавие изтъкнаха, че ни свързва отношението към растенията като към разумни същества, с които имаме вътрешно общуване. В оживения свободен разговор бяха споделени различни положителни, включително и духовни агротехнически практики.
Така за защита на черешите от черешовата муха беше споделен опит с репеленти с феромони, както и с листчета, на които е изписан текста на псалм 91.
Споделен бе и метода на алелопатията – засаждаме по схемата за правилно комбиниране на растения, които обогатяват почвата, взаимно си помагат и създават устойчива и здравословна среда за развитие. Например босилек в съседство с бобови насаждения.
Бяха съобщени и практики с възстановяване на състава и структурата на почвата, както и на щадящи методи за нейната обработка.
Интерес предизвика метода за създаването на градини с особената енергетика на геометричната форма Мандала. При тях растенията повишават своята устойчивост на неблагоприятни екологични фактори. Такива градини са създадени в България, Италия и Иран от наши приятели. Едновременно се работи и за разширяване формите на вътрешно общуване с растенията като с подходяща апаратура се улавят и преобразуват в музикални звуци финните движения на техните стъбла и листа. По този начин се улеснява симбиозната свързаност на човека с растенията. Повече за споделеното на тази тема може да се види на този адрес:
https://portal12.bg/…/gradinata-bagra-e-sazdadena-za-da-pov…
Изтъкна се и значението на хумата, глината и клиноптилолита за почвено торене и листно подхранване, техните възможности на сорбенти и балансьори на почвените микроорганизми. Като метод за реминерализация на почвата внасянето на тези диспергирани кристали повишава и защитните способности на растенията спрямо неблагоприятни екологични фактори. Някои от споделените практики ще бъдат изнесени на предстоящата конференция „Природното земеделие 2019 през месец февруари в Пловдив. http://prirodnotozemedelie.com/

Click here to add your own text