Списък с находищата на хума в България

Предложеният списък няма претенция за изчерпателност, а покана за всеки, който знае за находища на хума да се свърже с нас, за да стане списъкът по-изчерпателен.

•001 Село Хума  област Разград
•002 Село Въбел, област Плевен
•003 Село Върбица, област Плевен
•004 Село Телиш, област Плевен
•005 село Калугерово, област Пазарджик
•006 село Бели Извор, област Враца
•007 село Белозем, област Пловдив
•008 град Ветово, област Русе
•009 спирка  Хумата, област Плевен
•010 село Сарафово, област Бургас
•011 град Луковит, област Ловеч
•012 село Куршуна, област Ловеч
•013 село Бели пласт, област Кърджали
•014  град Велинград, област Пазарджик
•015 град Поморие, област Бургас
•016 село Деляновци област Велико Търново