ПРОГРАМА


ВИДЕО ЗАПИСИ на ЛЕКЦИИТЕ:

Откриване – Иван Попов

Проф. Никола Янков – “За иновационния резервоар на Природното земеделие”

Петър Матеев – “Социални иновации чрез фермерският организъм”

Иван Тодоров – “Технологии за приложение на водата в биоземеделието. Радиестезия.

Младен Найденов – “Ендофитни микроорганизми и растения”

Инж. Митко Ненков, доц. Димитър Якимов, инж. Петко Петков, Румен Данаилов – “Физиологичен хляб”

Дискусия I панел

Иван Мазев, Даниела Кадиева, Асен Димитров – “Методи и видове приложения на плазмените технологии в сферата на биоземеделието”

Апостол Апостолов – “За “тайните” взаимоотношения на растенията: алелопатия и растителни съобщества”

“Пъпна връв” – авторски филм

Дискусия след II панел

Инж. Ивайло Иванов – “Земеделието като поминък – мисия възможна”

Свилен Смиленов – “Биоземеделие в действие”

Светлан Стойчев – “Практическо приложение на каменното брашно и интересни опити с него”

Д-р Светла Балтова – “Планетни влияния в развитието на растенията”

Дискусия III панел