ПРОГРАМА


ВИДЕО ЗАПИСИ на ЛЕКЦИИТЕ:

Проф. Никола Янков – “Пътят към агроиконеономика”

Доц. Димитър Якимов и инж. Митко Ненков – “Преодоляване на минералния недостиг в почвата, растенията и човека”

Д-р Димитър Пашкулев – “Интегрален подход за оптимални резултати в медицината, еко стопанството и соц. значимите инициативи”

Светлан Стойчев – “Синергетично взаимодействие между растителния, животинския и човешкия свят”

Д-р Светла Балтова – “Човекът в природния годишен цикъл”

Филип Кирилов – “Екостопанство и общност”

Станой Станоев – “Биодинамични и радиестезични практики в Биодинамична бахча “Хлорофила”

Иван Тренев – “Произход на българите. Ранно християнство”

Огнян Цанев – “Физиката в полза на биоземеделието”

Димитър Боршуков – “Активни микроорганизми”

Николай Генов – “Фермески храни и пазари – ХРАНКООП”

Гергана Кабаиванова – “Как да се доверим на фермерските храни”