ВИДЕО ЗАПИСИ на ЛЕКЦИИТЕ:

Димитър Стоянов – Влияние на космоса върху растенията

Митко Ненков – “Постижение на духовното растениевъдство във Финдхорн”

Димитър Якимов – “Екологични направления за прилагане на аеробни почвени бактерии”

Надежда Алексиева – “Хидратация на организма”

Доц. д-р Веселин Дочев – “Що е алелопатия. Алелопатия в действие”

Иван Попов – “Чиста пшеница. ГМО култури. Нано технологии”

Веселин Орешков – “Живот и опит”

Доц. д-р Веселин Дочев – “От нивата до масата. Пътят на пшеницата”

Надежда Алексиева – “Хранене и здраве”

Синергийна Мандала за Интегрално Развитие и проектите от сферата Земеделие и околна среда – авторски екип

Николай Зайцев – “Магарешкото мляко здраве и икономически потенциал”

“Душата на растенията” – филм с коментар – Цветомир

Проф. Димитър Митев – “Древните българи”