Биодинамичен календар за месец март 2018г. Знаци и съзвездия

За растенията с любов

Пермакултурата и оцеляването

Пермакултурата и оцеляването 2

Биодинамично лозарство

Биодинамично лозарство 2

Методи от екологичното земеделие и градинарството – култура, мисия и начин на живот

Дискусия 1 ден

Дискусия 1 ден продължение

Минералите – ключът към почвеното плодородие, растителното и човешкото здраве

Изкуството на разумната Природа

Дискусия 2 ден