Видео записи на лекциите:

Присаждане и резитби в овощарството

Практическо приложение на биодинамични практики в земеделието

Практическа работа с лунния календар

Технологии за работа в овощната градина

Агротехнически приложения на хумата и магнитната вода

Присаждане и резитби в овощарството 2

Откриване от Веселин Дочев, музикален поздрав от хор “Дъга”, Пловдив, и лектора Младен Найденов

Закриване на конференцията, въпроси и отговори

ГМО, музика, здраве

Агротехнически приложения на хумата и магнитната вода 2

Философски основи на биодинамичното земеделие