Архивни материали за теглене

***

Сборник от лекции и презентации от конференцията 2020 год.:
Сборник от лекции и презентации от конференцията 2021 год.:

Сборник от лекции и презентации от конференцията 2018 год.:

Сборник от лекции и презентации от конференцията 2016 год.: