КАРТА

на разпространението на старите суши в България съставена от проф. Диньо Канев